Handhome xuất bản sách ảnh kiến trúc Ghé 01
ADVERTISEMENT

Highlight

Dự án xây dựng trường học của Comunal: Taller de Arquitectura tại miền quê Mexico

Giai đoạn đầu của dự án xây dựng trường học ở miền quê tại quận Tepetzintan, Mexico đã hoàn thành, đây là kết quả chung tay bởi cộng đồng bắt đầu từ năm 2016, những sinh viên trẻ đã tham gia quá trình xây dựng, đánh giá phương pháp thi công trong dự án....

KTS Đặng Ngọc Tú: Module+ được hình thành khi nghiên cứu loại hình công trình mang ý nghĩa về cộng đồng

Tháng 10 năm 2018, 2 văn phòng Dang & partners và Nguyen Khac Phuoc Architects (NKPA) đã thiết kế và hoàn thành thi công công trình Module + tại Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Handhome đã thực hiện một cuộc phỏng vấn nhanh kiến trúc sư Đặng Ngọc Tú để làm rõ hơn công...

Trending

Văn hóa

HandJobs - Mạng tuyển dụng ngành Kiến trúc tại Việt Nam

Phim

Hình ảnh

Phỏng vấn