Handhome xuất bản sách ảnh kiến trúc Ghé 01
ADVERTISEMENT

Highlight

Ghế Century Guild / Arthur Heygate Mackmurdo

Arthur Heygate Mackmurdo (1851-1942) là người sáng lập Century Guild, tập thể những nghệ sĩ thuộc trường phái Art Nouveau (Tân nghệ thuật) trong thế kỷ 19. Chiếc ghế Century Guild được thiết kế bởi ông là một trong những sản phẩm tiêu biểu của loại hình nghệ thuật này, truyền cảm hứng cho...

Trending

Văn hóa

HandJobs - Mạng tuyển dụng ngành Kiến trúc tại Việt Nam

Phim

Hình ảnh

Phỏng vấn

Mới nhất