Handhome xuất bản sách ảnh kiến trúc Ghé 01
ADVERTISEMENT

Highlight

KTS Đặng Ngọc Tú: Module+ được hình thành khi nghiên cứu loại hình công trình mang ý nghĩa về cộng đồng

Tháng 10 năm 2018, 2 văn phòng Dang & partners và Nguyen Khac Phuoc Architects (NKPA) đã thiết kế và hoàn thành thi công công trình Module + tại Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Handhome đã thực hiện một cuộc phỏng vấn nhanh kiến trúc sư Đặng Ngọc Tú để làm rõ hơn công...

Trending

Văn hóa

HandJobs - Mạng tuyển dụng ngành Kiến trúc tại Việt Nam

Phim

Hình ảnh

Phỏng vấn