Ra mắt cuốn Ghé 01

Ngày 18/09/2018, Handhome chính thức xuất bản cuốn đầu tiên của bộ sách “Ghé” tới công chúng. Mỗi cuốn sách có khổ 19x25cm, dày 288 trang, chụp và diễn giải về 36 công trình kiến trúc có giá trị ở Hà Nội.

GHÉ 01 là cuốn sách đầu tiên hướng đến những công trình kiến trúc đã ra đời, thành hình trong thế kỉ XX, để từ đó chúng ta thấy rõ sự ảnh hưởng, nguồn cảm hứng từ phong trào kiến trúc hiện đại lên bối cảnh kiến trúc Việt Nam, cụ thể là tại Hà Nội, giai đoạn những năm 1930 đến cuối những năm 1990.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xuất hiện trong Ghé 01.

Sau hơn 03 năm hình thành, từ một đơn vị hoạt động cộng đồng trong ngành kiến trúc, Handhome đã phát triển trở thành một tổ chức xuất bản nội dung kiến trúc tại Việt Nam. Trong những năm tiếp theo, Handhome sẽ chủ động xuất bản những ấn phẩm, sách, phim và tư liệu liên quan đến những giá trị kiến trúc trong nước để các kiến trúc sư có nguồn thông tin và kiến trúc phong phú phục vụ hoạt động làm nghề.

Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.
Cổng công viên Thống Nhất ở Hà Nội.