Đã xác nhận
xã Phượng Sơn, huyện Lục Nam, Bắc Giang, Việt Nam
Unnamed Road Bắc Giang VN

Đình Phương Lạn thờ thánh Cao Sơn- Quý Minh và Minh Giang đô thống, đều là các vị tướng của Vua Hùng đã có công đánh giặc hộ quốc , trừ tai diệt họa và đã được các triều đại phong kiến Lê – Nguyễn sắc phong thần. Hiện nay trong 02 hòm sắc phong của đình Sàn còn lưu giữ được nhiều đạo sắc phong với các niên hiệc như:
– Tự Đức lục niên.
– Tự Đức thập niên.
– Tự Đức tam thập Tam niên.
– Khải định cửu niên.
– Duy Tân tam niên….

Đạo sắc có niên hiệu Khải Định năm thứ 9 ghi: “ Sắc-Bắc Giang tỉnh, Lạng Giang phủ, Phương Lạn xã, Thượng Giáp thôn, tong tiên phụ sự, nguyên hiệu linh đôn tĩnh hung lược trác vỹ, dực bảo trung hưng-thượng đẳng thần, Hiểu ứng anh thông linh tố linh diệu đích cát cát tĩnh dực bảo trung hưng Quý Minh thượng đẳng thần. Địch cát ngưng tộ hựu thiên trù chính anh linh trác vỹ dực bảo trung hưng Minh Giang đô thống thượng đẳng thần………..”.

“ Khải Định cửu niên nhất nguyệt, nhị nguyệt ngũ nhật” (ngày 25 tháng 7 năm 1924).

Việc thờ phụng thánh thần được tổ chức rất trọng thể và tôn nghiêm với đầy đủ các tiết lệ ( việc làng). Hàng năm vào ngày 09 và 10 tháng riêng ( tương truyền là ngày sinh đức thánh) mổ hội lớn, rước thánh từ Đền ( Rừng Chùa) về thờ ở đình , mở hội với tế lễ, trò vui, thi cỗ, chọi gà, hát cửa đình, diễn trò nhà phật………

Vì vậy Đình và Chùa Phương Lạn gắn bó chặt chẽ với quá trình tồn tại và phát triển của làng Sàn. Đồng thời cũng là nơi hội tụ những giá trị văn hóa, nghệ thuật của dân tộc ở vùng văn hóa- núi của Hà Bắc ( Bắc Giang).

Có 1 danh mục
Có 51 danh mục

đăng nhập

Thông qua tài khoản Mạng xã hội

Chưa có tài khoản?
đăng ký

Khởi tạo mật khẩu

Quay về
đăng nhập

đăng ký

Điền thông tin và bấm nút "Đăng ký"

Quay về
đăng nhập

Xin chào!

hoặc

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đóng
của

    Đang xử lý file...