Kiến trúc

Tập hợp những công trình kiến trúc trên thế giới và tại Việt Nam.

Nhà ở Ninh Bình / HGAA

Thành phố Ninh Bình nằm cách Hà Nội 100km về phía Nam. Công trình này là một ngôi nhà đơn giản với kết cấu bê tông cốt thép rất phổ...