Hình ảnh

Là những câu chuyện, những chuyến đi, những ghi chép...được tổng hợp lại qua những bộ ảnh để cùng kể cho nhau nghe câu chuyện về kiến trúc qua góc nhìn của các tác giả.