Thông tin chính

Tên cá nhân / đơn vị

23o5studio

Email liên hệ

23o5studio@gmail.com

Tỉnh / Thành phố

Sài Gòn

Giới thiệu (càng chi tiết càng tốt)

Making Different – Bringing Value

Địa chỉ (nên cung cấp)

251/53H Lê Quang Định, phường 17, quận Bình Thạnh Ho Chi Minh City, Vietnam

Website

http://23o5studio.com.vn/

Điện thoại / Hotline

(+084)939359950