Thông tin chính

Tên cá nhân / đơn vị

Handhome

Email liên hệ

1984@handhome.net

Tỉnh / Thành phố

Hà Nội

Giới thiệu (càng chi tiết càng tốt)

Tên miền chính thức: http://handhome.net/

Hình thức: Handhome.net là nền tảng chia sẻ thông tin tựa mạng xã hội, những thành viên quan tâm đến kiến trúc, nội thất tự do tạo tài khoản và chia sẻ thông tin về kiến trúc, nội thất.

Mục tiêu phát triển của Handhome:

Kết nối những người làm nghề trong ngành kiến trúc.
Nâng cao vai trò của người làm nghề kiến trúc tại Việt Nam.
Tạo một kênh truyền thông mới và khác biệt trong ngành kiến trúc tại Việt Nam.

Địa chỉ (nên cung cấp)

Trần Huy Liêu, quận Ba Đình

Thông tin thêm

Mã số thuế

0107106697

Các giải thưởng đã đạt được

http://handhome.net/