Thông tin chính

Tên tài khoản

Handhome

Tên đơn vị (nếu có)

Handhome – Mạng kết nối kiến trúc sư Việt Nam

Giới thiệu

Tên miền chính thức: http://handhome.net/
Hình thức: Handhome.net là nền tảng chia sẻ thông tin tựa mạng xã hội, những thành viên quan tâm đến kiến trúc, nội thất tự do tạo tài khoản và chia sẻ thông tin về kiến trúc, nội thất.
Mục tiêu phát triển của Handhome:

Kết nối những người làm nghề trong ngành kiến trúc.
Nâng cao vai trò của người làm nghề kiến trúc tại Việt Nam.
Tạo một kênh truyền thông mới và khác biệt trong ngành kiến trúc tại Việt Nam.

Email liên hệ

1984@handhome.net

Thông tin thêm

Mã số thuế

0107106697

Các giải thưởng đã đạt được

http://handhome.net/