Thông tin chính

Tên cá nhân / đơn vị

H.a

Email liên hệ

workshop.ha@gmail.com

Tỉnh / Thành phố

Sài Gòn

Địa chỉ (nên cung cấp)

Chung cư Bellaza lô B, Phạm Hữu Lầu, Quận 7, tp.HCM, Vietnam

Website

https://www.facebook.com/workshopha

Điện thoại / Hotline

0918392421