Thẻ: Hoa Kỳ

David Adjaye: “Tôi tránh những nguyên tắc đơn điệu và tạo ra loại hình kiến trúc tổng hợp về ý niệm, cơ hội kết nối giữa các thế hệ và nhóm xã hội”

Bài phỏng vấn do phóng viên tạp chí trực tuyến World - Architects thực hiện với những chia sẻ từ kiến trúc sư David Adjaye về Bảo tàng Lịch sử và Văn hóa Quốc gia Mỹ ...