Thẻ: I-FVA

Spaces Wai Yip / i-FVA

Nằm gần bờ sông Kwun Tong, tòa nhà là một phần của kế hoạch phát triển khu công nghiệp Đông Kowloon thành trung tâm thương mại mới của Hồng Kông. FVA thiết kế hai tầng trên ...