Thẻ: MVRDV

MVRDV được thành lập vào năm 1993 bởi Winy Maas, jacob van Rijs và Nathalie de Vries in Rotterdam, Hà Lan.

Giới thiệu: MVRDV

MVRDV được thành lập vào năm 1993 bởi Winy Maas, jacob van Rijs và Nathalie de Vries in Rotterdam, Hà Lan. Công ty thực hiện công trình trên khắp thế giới với định hướng giải quyết ...