Thẻ: SANAA

Trái cầu Nobel / SANAA

Đề xuất công trình của SANAA cho Trung tâm Nobel là một không gian công cộng mà mọi người có thể thưởng lãm suốt bốn mùa, nơi khách đến thăm có cơ hội tìm hiểu thêm ...