Vai trò của nhiếp ảnh kiến trúc

Khi chiêm ngưỡng một công trình kiến trúc trên Internet, chúng ta mới nhận thấy rõ vai trò quan trọng của những nhiếp ảnh gia. Họ là người kể câu chuyện cùng với kiến trúc sư thiết kế công trình qua lăng kính và góc nhìn của họ. Tầm nhìn đó đóng vai trò quan trọng trong việc người xem cảm nhận và hiểu được những công trình thông qua nhiếp ảnh.

Trong hơn thập kỉ qua, nhiếp ảnh kiến trúc đã có những bước phát triển mạnh mẽ về công nghệ, kỹ thuật số, xử lý hậu kì và truyền tải rất chuẩn mực.

Handhome luôn trân quý và nhận thức vai trò của các nhiếp ảnh gia trong hoạt động kiến trúc đều có giá trị nhất định. Chính vì thế, chúng tôi phát triển Thư viện ảnh Kiến trúc để dành cho các nhiếp ảnh gia kiến trúc.

Truy cập: http://photo.handhome.net/ để tham gia thư viện ảnh kiến trúc.

Mục tiêu phát triển thư viện cụ thể:

  • Giai đoạn 1: Nơi lưu trữ tài nguyên ảnh kiến trúc mà Handhome và cộng đồng cùng xây dựng.
  • Giai đoạn 2: Xuất bản các ấn phẩm liên quan đến tư liệu ảnh Kiến trúc.
  • Giai đoạn 3: Thương mại hoá dữ liệu ảnh Kiến trúc.

Ngoài việc lưu trữ, chúng tôi luôn đề cao ý thức tôn trọng bản quyền tác giả, tác phẩm ảnh kiến trúc. Mọi gợi ý và hướng dẫn của chúng tôi luôn nhắc nhở người khác lưu ý điều này.

Chúng tôi tin rằng, mỗi văn phòng đang hoạt động tại Việt Nam, mỗi kiến trúc sư đang làm việc tại Việt Nam sẽ ngày càng có ý thức hơn trong việc coi nhiếp ảnh kiến trúc và các nhiếp ảnh gia là một thành phần không thể thiếu trong việc thể hiện, truyền thông và xây dựng nội dung liên quan đến kiến trúc.

Các nhiếp ảnh gia quan tâm, có thể tham gia chia sẻ các tác phẩm nhiếp ảnh kiến trúc của mình hoặc kể những câu chuyện về kiến trúc qua Nhiếp ảnh lên Handhome.

TRIỆU CHIẾN
Đồng sáng lập Handhome, phụ trách nội dung Ảnh

 

P/S: Mọi liên hệ xin vui lòng email về handhome.net@gmail.com / chien@handhome.net để được hỗ trợ.