Handhome được thành lập từ năm 2015 với định hướng ban đầu trở thành tổ chức nghề nghiệp, kết nối cộng đồng kiến trúc sư tại Việt Nam thông qua hoạt động triển lãm và thực hành kiến trúc. Cuối năm 2017, từ nền tảng cộng đồng đã hình thành sau hơn 2 năm phát triển, chúng tôi tiếp tục cộng tác sâu hơn cùng các văn phòng kiến trúc thông qua việc tư liệu hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu về công việc của mỗi văn phòng. Qua đó dần chuyển mình sang lĩnh vực xuất bản nội dung về hoạt động kiến trúc đương đại tại Việt Nam. Tính đến nay, chúng tôi được hầu hết những văn phòng kiến trúc có uy tín tại Việt Nam lựa chọn là đối tác tin cậy trong hoạt động tư liệu hóa, xuất bản tạp chí, xuất bản sách liên quan đến kiến trúc và thiết kế.

Bên cạnh việc cộng tác với kiến trúc sư, Handhome cũng làm việc với các nhà nghiên cứu văn hóa để tư liệu hóa hình ảnh ở thời điểm hiện tại của nhiều công trình kiến trúc truyền thống mang tầm di sản tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Công việc này cho chúng tôi cơ hội được cùng tham gia bảo tồn những giá trị tốt đẹp để cung cấp nguồn tài nguyên dữ liệu phong phú cho độc giả ở trong và ngoài nước. Tính tới nay, chúng tôi đã xuất bản và cho tái bản nhiều đầu sách và tạp chí về những di sản truyền thống cùng nhiều công trình kiến trúc hiện đại tại Việt Nam.

Handhome mong muốn trong tương lai được hợp tác với các tổ chức bảo tàng, những nhà nghiên cứu, các văn phòng kiến trúc trong việc phối hợp sản xuất nội dung, tư liệu hóa, tổ chức triển lãm về những công trình kiến trúc có giá trị không chỉ ở Việt Nam mà còn ở tầm khu vực cũng như trên thế giới.