Giới thiệu

Handhome được thành lập từ năm 2015 với định hướng ban đầu trở thành tổ chức nghề nghiệp, kết nối cộng đồng kiến trúc sư tại Việt Nam thông qua các hoạt động triển lãm và xuất bản nội dung kiến trúc.

Cuối năm 2017, từ nền tảng cộng đồng đã hình thành sau hơn 2 năm phát triển, chúng tôi tiếp tục cộng tác sâu hơn cùng các văn phòng kiến trúc thông qua việc tư liệu hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu về công việc của mỗi văn phòng. Qua đó dần chuyển mình sang lĩnh vực xuất bản nội dung về kiến trúc đương đại tại Việt Nam.

Tính đến nay, chúng tôi được hầu hết những văn phòng kiến trúc có uy tín tại Việt Nam lựa chọn là đối tác tin cậy trong hoạt động tư liệu hóa, xuất bản tạp chí, xuất bản sách liên quan đến kiến trúc và thiết kế.

Tổ chức triển lãm

Kết nối cộng đồng kiến trúc sư Việt Nam thông qua các hoạt động triển lãm chuyên đề nhằm chia sẻ quan điểm, góc nhìn của các cá nhân, tổ chức đang hoạt động trong lĩnh vực Kiến trúc.

Xuất bản

Chủ động ghi chép, tư liệu hoá và xuất bản các ấn phẩm sách ảnh kiến trúc, sách chuyên đề – chuyên khảo và tạp chí chuyên nghành dành cho độc giả.

Phát triển cộng đồng

Vận hành mạng cộng đồng BRUTAL (http://brutal.vn) ra đời giữa năm 2021, mục đích tìm kiếm và tạo lập một kênh thông tin chuyên ngành mới, nội dung đa dạng có chọn lọc, dựa vào chính chia sẻ của những thành viên tích cực.