Thiết kế website

Trong quá trình thực hiện ghi chép, tư liệu hóa hình ảnh và nội dung cho các văn phòng kiến trúc, các kiến trúc sư cũng như các doanh nghiệp hoạt động liên quan đến ngành nghề này, chúng tôi nhận ra thiết kế Website thực sự cần thiết cho họ.

Lợi thế trong việc thấu hiểu nhau như những người bạn cộng với nguồn nội dung và hình ảnh sẵn có do Handhome hỗ trợ thực hiện, chúng tôi không mất quá nhiều thời gian để tư vấn, hỗ trợ khách hàng thiết kế và trình bày một Website phục vụ cho công việc.

Sau này, đối tượng khách hàng được chúng tôi thiết kế website dần mở rộng, không chỉ trong lĩnh vực kiến trúc, nội thất.