Sou Fujimoto Inspired

Triển lãm kiến trúc “The Architecture of Sou Fujimoto” được Handhome phối hợp với văn phòng Kiến trúc sư Sou Fujimoto tổ chức. Đây là sự kiện đầu tiên một kiến trúc sư có uy tín trên thế giới tổ chức triển lãm cá nhân tại Việt Nam.

Triển lãm trưng bày 15 công trình kiến trúc nổi bật nhất trong quá trình làm nghề của KTS Sou Fujimoto tại Nhật Bản và trên thế giới. Thông qua những công trình này, người tham quan triển lãm hiểu hơn về tư duy làm kiến trúc của KTS Sou Fujimoto.

Toàn bộ mô hình tham gia triển lãm do sinh viên kiến trúc tại Việt Nam thực hiện.

Trong khuôn khổi triển lãm, KTS Sou Fujimoto có bài nói chuyện với cộng đồng kiến trúc sư Việt Nam tại Hà Nội.

Thời gian

  • 01 - 13 . 10 . 2017

Hỗ trợ tổ chức:

  • Sou Fujimoto Architects
  • a21studio, Adrei Studio

Địa điểm

  • Khu đô thị Ecopark

Đơn vị đồng hành

  • Tập đoàn Ecopark
  • Toto Việt Nam
  • Vietceramics
  • Cùng một số văn phòng kiến trúc tại Việt Nam