Sự kiện

 

Những triển lãm / workshop về kiến trúc do Handhome chính thức tổ chức:

 

2018:

 1. Triển lãm kiến trúc “365 Tay Nắm Cửa / a21studio”

 

2017:

 1. Workshop – UP Talk 7: trò chuyện với kiến trúc sư Đào Thanh Hưng / AHL Architects
 2. Workshop – UP Talk 8 trò chuyện với kiến trúc sư Nguyễn Hoàng Mạnh / MIA Design Studio
 3. Triển lãm kiến trúc “The Architecture of Sou Fujimoto”

 

2016:

 1. Workshop – UP Talk 3: trò chuyện với kiến trúc sư Đoàn Kỳ Thanh / Avant
 2. Workshop – UP Talk 4: trò chuyện với nhà thiết kế Vũ Hoàng Anh / District 8 Design
 3. Triển lãm kiến trúc Saigon Architects
 4. Workshop – UP Talk 5: trò chuyện với kiến trúc sư Trần Thị Ngụ Ngôn & Nguyễn Hải Long / Tropical Space
 5. Workshop – UP Talk 6: trò chuyện với kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào / 1+1>2
 6. Triển lãm kiến trúc Hanoi Architects
 7. Triển lãm kiến trúc “Chúng tôi làm 4”

 

2015:

 1. Triển lãm kiến trúc “Chúng tôi làm 2”
 2. Workshop: Kiến trúc bền vũng – Kiến trúc sư Lê Lương Ngọc / V – Architecture
 3. Triển lãm kiến trúc “Chúng tôi làm 3”
 4. Workshop – UP Talk 1: trò chuyện với kiến trúc sư Trần Cảnh / Adrei Studio
 5. Workshop – UP Talk 2: trò chuyện với kiến trúc sư Nguyễn Hòa Hiệp / a21studio