Tạp chí MAG

 

MAG là một tạp chí chuyên ngành cung cấp những nội dung liên quan trực tiếp tới kiến trúc và những yếu tố tác động lên đời sống kiến trúc.

MAG không có quảng cáo và độc giả được quyền gợi ý nội dung muốn đọc và nếu có nội dung hay, độc giải có thể gửi tới BBT để lựa đăng tải.

Độc giả thích có thể “Donate” để giúp MAG và hệ thống nhân sự cùng phát triển và đem tới nguồn nội dung chất lượng cho cộng đồng

Truy cập: http://mag.handhome.net/ để xem tạp chí.