Thiết kế Website

Trong quá trình thực hiện ghi chép, tư liệu hóa hình ảnh và nội dung cho các văn phòng kiến trúc, các kiến trúc sư cũng như các doanh nghiệp đang làm việc tại Việt Nam hoạt động liên quan đến ngành nghề này, chúng tôi nhận ra mảng công việc liên quan đến thiết kế Website thực sự cần thiết cho họ.

Lợi thế trong việc thấu hiểu nhau như những người bạn cộng với nguồn nội dung và hình ảnh sẵn có do Handhome hỗ trợ thực hiện, chúng tôi không mất quá nhiều thời gian để tư vấn cũng như hỗ trợ các cá nhân / doanh nghiệp thiết kế và trình bày một Website phục vụ cho công việc.

Những đơn vị Handhome đã thực hiện thiết kế website:

a21studio
Adrei Studio
Eleganz Furniture Vietnam
Lab Concept
Triệu Chiến